Hvilken varmepumpe burde jeg velge?

Varmepumper henter energi fra luft, jord eller fjell og transporterer dette til et vannbårent varmesystem. Det vannbårne varmesystemet varmer opp bygget ved hjelp av gulvvarme, radiatorer eller viftekonvektorer. Hva som er best for hver enkelt, avhenger av hvilke forhold som gjelder for din husholdning. For å se noen av varmepumpene Nøtterøy Rørservice AS kan levere se her

Nye retningslinjer for planlegging i strandsonen sendes på høring

Pressemelding | Dato: 04.06.2020 Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-retningslinjer-for-planlegging-i-strandsonen-sendes-pa-horing/id2705010/ Regjeringen vil gi distriktskommunene større mulighet for å legge til rette for næringsutvikling og bosetting langs kysten. Det kommer frem i et utkast til reviderte statlige planretningslinjer for strandsonen langs sjø, som nå sendes på høring. Byggeforbudet i strandsonen skal fortsatt praktiseres strengt i Oslofjordregionen og i pressområdene i Sør- og Midt-Norge. De siste 50 …

Hvem har ansvaret for det elektriske anlegget i boligen?

Det finnes ingen snarveier når det gjelder el-sikkerhet! Du er selv ansvarlig for el-anlegget i egen bolig, og det innebærer at du må ha dokumentasjon på utført arbeid. Bruker du en elektrikerbedrift som finnes i El-virksomhetsregisteret, kan du være sikker på kvaliteten og på at dokumentasjon medfølger.  Les mer her